Madware logo

Domov > Ponudba > Servis in vzdrževanje inštalacij

Servis in vzdrževanje inštalacij

Glede na zahtevnost sodobne tehnologije in elektro rešitev je danes najpomembnejše ponuditi kvalitetno tehnično podporo, svetovati uporabnikom, vzdrževati ter pravilno nastavitev sistemov za brezskrbno in varno delovanje, upoštevajoč vse veljavne predpise in sodobne standarde, kot je ISO ISO (International Standards Organisation) in drugi. Pomembna je vgraditev kvalitetnega materiala, strokovna izvedba ter vgradnja najboljše opreme.

Servis ima že dovolj prakse, dovolj izkušenj v tehnologijah, izgradnji in uporabi elektro materiala, ki jih vgrajuje ter s tem tudi po garancijski dobi trži in zagotavlja nemoteno delovanje sistema.

Pripravljamo načrte vzdrževanj po posebnih željah kupcev. Zaposleni so strokovno usposobljeni za vzdrževanje elektro sistemov, avtomatskih krmilnih sistemov in komunikacijskih sistemov ožičenja.

Svoje znanje nenehno izpopolnjujemo in se izobražujemo, izobraževanje poteka na področjih novih elektro komponent, novih naprav ter njihove vgradnje v projekte, ki jih naročnik želi kvalitetno realizirati. Izpopolnjeno znanje je potrebno za strokovno delo in visoko kakovost tehnične službe.